קרדיטפלייס עורכת התאמות לפסק דין אגרסקו

בפסיקתו של בית המשפט העליון בפרשת אגרקסקו ממאי 2018, נדונו, בין היתר, המבחנים ותנאי המכר המשפטים אשר בהתקיימותם תהווה עסקת מימון פקטורניג (ניכיון לקוחות) עסקת המחאה על דרך המכר (True Sale) המהווה את הבסיס המשפטי לרכישת הבעלות ולגריעתה החשבונאית של זכות לקבלת תקבולי לקוחות. לסיווגה של עסקה כעסקת המחאה על דרך המכר חשיבות רבה, שכן מדובר בהקניית הבעלות על הנכס (תקבולי הלקוחות) וקדימות במקרה של חדלות פירעון ביחס ליתר נושיו של אותו ספק אשר תקבולי הלקוחות שלו נרכשו על ידי המשקיעים.

Creditplace שמה לה לדגש לוודא כי התנאים המשפטיים הנדרשים על מנת שעסקאות הפקטורניג המבוצעת על ידה יסווגו כעסקאות המחאה על דרך המכר וכי מלוא הזכויות בתקבולי הלקוחות הנרכשים על ידי המשקיעים באמצעות פלטפורמת Creditplace יועברו למשקיעים.

לשם כך, פועלת Creditplace לעדכון והתאמת מארג ההסכמים המסחריים בהם עושה Creditplace שימוש והתאמת ההסכמות המסחריות הנדרשות מול הספקים (בעלי הזכות בתקבולי הלקוחות), והכל במטרה להבטיח את זכויות המשקיעים. יצויין כי פעולות העדכון וההתאמה של ההסכמים המסחריים נעשית בכפוף ובהתאם לחוות דעת משפטית עדכנית מאת יועציה המשפטיים של Creditplace. צוות Creditplace ישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות