שאלות ותשובות

CREDITPLACE הוקמה בשנת 2013 על מנת להוביל את מהפיכת השוטף אפס. על ידי חיבור בין עסקים ומשקיעים אנו פותרים את בעית השוטף פלוס ומייצרים השקעה אטרקטיבית למשקיעים פרטיים. למידע נוסף אודות בעלי החברה

במקום לממן את הלקוחות שלך במשך חודשים רבים ולהמתין לתשלום, ניתן לקבל את התשלום באופן מיידי, כך שתקופת הזמן בין מתן תשלום לספקים לבין קבלת תשלום מהלקוחות מתקצרת ופותרת את בעיית התזרים. קיצור משמעותי זה של ימי האשראי מאפשר לך להשקיע את הכספים בצמיחת החברה ופיתוחה.

מכירת חוב הלקוחות מקטין את סעיף החייבים במאזן ומגדיל את סעיף המזומנים, כך שהנכסים של החברה גדלים, החובות כלפיה קטנים והמאזן הכללי משתפר.

כן! CREDITPLACE תאשר לך מסגרת לכל לקוח רלוונטי, כך שניתן כך שניתן למכור חשבוניות בהיקף המסגרת המאושרת.

לאחר 48 שעות מרגע העלאת החשבונית למערכת שלנו, משקיעי CREDITPLACE ירכשו ממך תקבול עתידי שישולם תוך 30-120 יום ויעבירו לך 70%-90% מסכום התקבול.

לא. אנו מספקים מסגרת המקבילה למסגרת האשראי של הבנק שאינה חלק מהאובליגו הבנקאי.

לא. אין צורך לשעבד דבר לטובת CREDITPLACE אלא להעניק המחאת זכות על חוב הלקוחות ובעצם למכור את הבעלות עליו.

המחאת זכות הינה מכירה של חוב. היא אינה מכבידה על המאזן שלך ונותנת לך גמישות. כך למשל עיכוב בתשלום של הלקוח שלך לא יסבך אותך כאשר עיכוב ואפילו של יום בתשלום הלוואה יקלע את החברה לצרות.

בתחילת הפעילות עליך להודיע ללקוחותיך, באופן חד פעמי, כי אתה ממחה את זכותך בחוב לטובת משקיעי CREDITPLACE. מאותו שלב לכל חשבונית מוצמד מסמך סטנדרטי המציין כי התקבול הומחה ל CREDITPLACE -והלקוחות ישלמו את חובם ישירות ל- CREDITPLACE

רכישת החוב כוללת את הסיכון הגלום בו. כל עוד אין סכסוך מסחרי בינך לבין לקוחותיך, משקיעי CREDITPLACE הם הנושאים בסיכון זה .

משקיעי CREDITPLACE רוכשים חובות של חברות גדולות ויציבות, המשלמות בתנאי אשראי ארוכים ופוגעות בתזרים המזומנים שלך.

משקיעים פרטיים מהציבור המעוניינים לקבל תשואה אטרקטיבית על כספם ולסייע לעסקים לפור את בעיית השוטף פלוס ולשפר את תזרים המזומנים.

כן. השקעה ב- CREDITPLACE פתוחה בפני כלל הציבור כולל בעלי עסקים.

ממש לא! פרטי בית העסק חסויים למשקיע ונשמרים במערכת CREDITPLACE. העסקה מוצגת בזירת המסחר תוך אזכור הגוף המשלם ללא אזכור שם בית העסק.

עלויות המכירה בנויות משני מרכיבים: עמלת CREDITPLACE שהינה עמלה חד פעמית לחשבונית ודמי הניכוי המחושבים עבור ימי המימון בפועל המשולמים למשקיעים.

עלויות המכירה נקבעות על פי איכות הלקוחות, יציבותך הפיננסית והזמן לפירעון החשבונית. ככל שזמן הפירעון ארוך יותר כך שיעור דמי הניכוי יהיו גבוהים יותר.

תהליך ההרשמה לוקח דקות בודדות והינו חינמי. לאחר מכן, נציג CREDITPLACE יבחן את בקשת ההצטרפות ותוך שבעה ימי עסקים ניתן להתחיל למכור חשבוניות בקלות, במהירות וביעילות.

חברות המעוניינות לגוון ולהגדיל את מקורות המימון שלהן ולקצר את ימי האשראי. חברות המוכרות ללקוחות איכותיים ויציבים בקביעות. חברות עם מחזור מכירות שנתי של מעל ל- 3 מיליון ₪.   חברות בעלות ותק פעילות של מעל לשנתיים. חברות יציבות אשר לא חוו אירועים שליליים והן בעלות רקע נקי בחברות המידע. המימון ניתן לאחר תהליך חיתום מקצועי ומהיר

1. משאירים פרטים בדף צור קשר (לחץ למעבר )
2. תוך 24 שעות – נציג CREDITPLACE ייצור עמך קשר לתיאום פגישה.
3. העברת מסמכים פיננסים על החברה וביצוע חיתום.
4. תוך 7 ימים – קבלת אישור מסגרת ותחילת פעילות
אנחנו מתחייבים לתהליך מהיר ויעיל עם לוח זמנים מוגדר לכל שלב ושלב.

רכישת תקבולים (פקטורינג) הינה שיטת מימון הקיימת מאות שנים במסגרתה רוכש משקיע תקבול המגיע לבית העסק מלקוח אחד או יותר של אותו בית עסק. התקבול הינו חשבונית מס שהוצאה ללקוח של בית העסק לרוב בצירוף מסמך נוסף כמו תעודת משלוח המעיד על כך שהחשבונית היא כנגד סחורה שסופקה. במועד רכישת התקבול משלם הרוכש לבית העסק חלק מהתקבול במזומן בשיעור שנקבע מראש. לרוב, את התשלום על החוב משלם החייב ישירות למשקיע, במועד תשלום התקבול על ידי הלקוח מקבל המשקיע את השקעתו בתוספת דמי ניכוי הקבועים מראש ואת היתרה מעביר לבית העסק.

בתי עסק המעוניינים לשפר את תזרים המזומנים שלהם נבדקים ועוברים בדיקות מקיפות של מחלקת האנליזה של CREDITPLACE . בזירת המסחר מוצג מידע מלא על לקוחות בית העסק המשלמים את החשבוניות, מידע על הספק (למעט שמו) ואת הבטוחות לעסקה.

דמי הניכוי בשנתיים בזירת המסחר של CREDITPLACE נעות בין 4.5%-7.5% ותלויות בסיכון העסקה ובפרק הזמן לפדיון.

כל בית עסק המעוניין למכור את תקבוליו דרך המערכת של CREDITPLACE עובר תהליך חיתום מקצועי ע”י מחלקת האנליזה שלנו. בית העסק מעביר ל-CREDITPLACE מגוון מסמכים פיננסים המאפשרים לנו לבחון את איכות העסקה. איכות העסקה מורכבת מאיכות המשלם איכות העסק וההסטוריה של היחסים בינהם. את כל הנתונים אנחנו מזינים למודל הציונים שנבנה ספציפית עבור עסקאות אלו, מדרגים את העסקה ומתמחרים בהתאם.

CREDITPLACE מעניקה לכל עסקה ציון, כאשר כוכב אחד הוא הנמוך ביותר ו- 5 כוכבים הינו הגבוה ביותר .

החייבים בעסקאות הינם חברות גדולות ומוכרות שנבדקו ע”י מחלקת האנליזה של CREDITPLACE . אנו בודקים את אמיתות החשבוניות ואת תעודות המשלוח עבורך בטרם הרכישה. כאשר בית העסק מוכר חשבונית הוא מוכר את הבעלות על התשלום ואת הסיכון לאי תשלום, כך שהמשקיע הינו הבעלים של החוב אל מול החברות הגדולות. כל עסקה בנויה מהרכב בטוחות שונה בהתאם ליציבות בית העסק וחייביו
להלן רשימת הבטוחות כפי שמוצגות באתר:
1. הוראה בלתי חוזרת חתומה ע”י החייב/מוחזקת לביטחון – הוראה של הספק חתומה על ידי החייב/מוחזקת לביטחון המורה לו לשלם את החוב ישירות CREDITPLACE.
2. המחאת זכות עם/בלי זכות חזרה לספק – הבעלות על החוב הומחאה למשקיע אך אם החייב לא משלם ניתן לחזור/לא ניתן לחזור לספק לתשלום החוב .
3. המחאה עצמית של הספק/החייב – צ’ק של הספק/החייב כבטוחה לתשלום החוב .
4. ערבות בעלי מניות של הספק/תאגיד האם–ערבות בעלי המניות של הספק/של תאגיד האם כבטוחה לתשלום החוב.
5. ביטוח אשראי לקוחות – ביטוח חוב הלקוח בחברה לביטוח סיכוני אשראי.

CREDITPLACE מחזיקה ברישיון נותן שירותי מטבע מטעם משרד האוצר וכפופה לכל החובות של רגולטור זה. כמו כן, הכספים מובטחים בחשבון נאמנות בניהול זיו האפט BDO והחברה מלווה משפטית ע”י פירמת עורכי הדין המובילה בארץ, מיתר ליקוורניק.

הרווחים חייבים במס רווחי הון מופחת של 15%. את מס רווחי ההון אנחנו מנכים במקור עבורך ומעבירים למס הכנסה, כך שהרווחים המועברים אליך הם רווחים נטו.

רווחים כפופים למס רווחי הון מופחת של 15%. מס רווחי ההון מנוכה במקור על ידינו ומועבר למס הכנסה, כך שהרווחים המועברים אליך הם רווחים נטו.

הכסף שלך נמצא בחשבון נאמנות המנוהל על יד משרד רו”ח זיו האפט BDO כדי להבטיח הגנה מלאה על כספך. כל סכום שמעביר המשקיע, מועבר ישירות לחשבון הנאמנות ואינו יושב CREDITPLACE עצמה. לאחר שהחברה מציגה מסמכים המעידים על קיום העסקה לשביעות רצונו של הנאמן, מועברים הכספים לרכישת העסקאות. הנאמן מגן על המשקיעים גם בעת פירעון העסקה על ידי החייב – הכסף משולם לחשבון העברות (שהנאמן הינו נאמן העברות בו) ומשם חוזר למשקיעים בתוספת הרווח.

כן. זירת המסחר המתקדמת של CREDITPLACE מציגה לך מידע נרחב על העסקאות ומשאירה לך את האפשרות לרכוש בצורה ישירה רק את העסקאות שאתה רוצה. כמו כן יש בזירה מערכות מתקדמות היכולות לבצע עבורך השקעות.

תקופת ההשקעה נעה בטווח שבין 30-120 יום, כך שניתן להחליט לאיזה תקופה אתה רוצה להשקיע. בסיומה של תקופת ההשקעה ניתן להחליט אם למשוך את הכסף והרווח או להשקיע בעסקה חדשה.

לאחר הפדיון הקרן ודמי הניכוי עומדים לרשותך ואתה מחליט האם להשקיע מחדש או לחלופין למשוך את הכסף.

CREDITPLACE גובה 10% בתוספת מע”מ מדמי הניכוי המשולמים לך בכל עסקה, אך ורק במועד שבו דמי הניכוי משולמים.

כן. דמי הניכוי משולמים על כל יום שהחזקת בה כולל ימי העיכוב

במצב בו העסקה לא משולמת, CREDITPLACE פועלת במרוכז לטובת המשקיעים שלה, אל מול החייב והספק, באמצעות משרד עורכי דין. את עלויות הגבייה CREDITPLACE תגבה מהמשקיעים.

בשלושה שלבים פשוטים:
1. נרשמים למערכת המסחר של CREDITPLACE . (לחץ להרשמה )
2. בוחרים עסקאות להשקעה.
3. מעבירים כסף לרכישת העסקאות.