Project Description

תסמונת סטוקהולם של העסקים בישראל

העסקים הקטנים והבינוניים (SMB) מהווים כ 99.8% מהעסקים בישראל ומעסיקים כ 68.7% מהעובדים במשק. עסקים אלו הינם מנוע הצמיחה העיקרי של המשק הישראלי אך במשך יותר מידי זמן הם שבויים בידי המערכת הבנקאית. המערכת הבנקאית שולטת ביד רמה בעסקים אלו ועושה בהם כבשלה, מחליטה האם יחיו או יקרסו על ידי מתן אשראי או לקיחתו. היא דורשת ומקבלת ביטחונות ללא פרופורציה להיקף החשיפה והיא קובעת את מחירי הכסף והעמלות במעמד צד אחד.

החטופים (SMB) חיים עם המצב הזה שנים רבות מידי והתרגלו שהבנקים שולטים בהם ובכדי לשרוד הם חייבים לישר קו איתם, לקבל ולבצע כל בקשה. מצב זה גרם לעסקים רבים להפקיר את העצמאות שלהם בידי הבנק, לאבד את האומץ מולם ולהתרגל למלחמת הישרדות יום-יומית.

בשנים האחרונות מתפתח בישראל שוק מימון חוץ בנקאי המבין שמטרתו לסייע לעסקים קטנים ובינוניים בהתמודדויות הפיננסיות שלהם. שוק זה איננו נהנה מהכוח של הבנקים ומבין שללא שירות מעולה, גמישות לצרכי העסק ופתרונות מימון מתקדמים אין לו זכות קיום.

שוק מתחדש זה צומח בצורה יפה למרות הצרת דרכיו על ידי המונופול הבנקאי. פעמים רבות מתגלה מציאות של יראה, חשש ופחד אצל העסקים המבקשים את שירותיו של אותו שוק מימון חוץ בנקאי. בכלכלה בריאה הלקוח יכול לעזוב בכל רגע את הבנק או המממן והכוח אמור להימצא בידיו אך לא בשוק המימון ל SMB.

המצב הנוכחי פוגע פגיעה קשה בצמיחה של עסקים בפרט ושל המשק הישראלי בכלל אך אנו חייבים לדעת שהוא יכול וחייב להשתנות, והשינוי נמצא בידי העסקים שחלקם סובלים מתסמונת סטוקהולם.

תסמונת סטוקהולם היא תופעה שבה אדם המוחזק בכפייה מפתח אמפתיה והזדהות נפשית עם האידיאולוגיה והמעשים של השובה. תסמונת זו מבוססת בעיקר על טראומה שיוצרת אצל האדם רגשות חיוביים, דווקא כלפי זה שפוגע בו (קרא עוד כאן).

שנים של מונופול דורסני של הבנקים ושוק מימון בנקאי לא תחרותי נתנו את אותותיהם אצל כל עסק קטן ובינוני.

לשמחתנו שוק המימון החוץ בנקאי המתחדש מציע היום לעסקים מגוון פתרונות מימון החל מפתרונות מסורתיים כגון הלוואות, מימון מכונות ומימון יבוא, וכלה בפתרונות טכנולוגיים המתבססים על הון המונים כגון מימון חשבוניות (Factoring) וגיוס הון מניות.

שוק זה מציע חלופה אטרקטיבית למימון הבנקאי. עם זאת, ללא השתחררות של העסקים מתסמונת סטוקהולם וקריאת תיגר מושכלת על השלטון המונופוליסטי הישן, בשורה זו לא תוכל לייצר תחרות אמיתית ולהטיב עם אותם עסקים. היום כוחות החילוץ נמצאים בפאתי השבי אך ללא הרתמות של החטוף לחילוצו המבצע עלול להיכשל.