Project Description

הרחבת העסק – חלום מתוק או חלום בלהות

בעלי עסקים רבים מוצאים עצמם לא אחת בדילמה באשר למקורות המימון שישמשו אותם לצורך תפעולו השוטף של העסק או הרחבתו. איזה ספק אינו מייחל להזמנה גדולה מלקוח אסטרטגי שתזניק את העסק שלו אל השלב הבא? לכאורה התשובה פשוטה. ואולם, במבט מעמיק יותר, יוכל ודאי כל ספק לספר כי המשאלה הגדולה ביותר שלו היא ככל הנראה גם הסיוט הגדול ביותר: מהיכן להביא את הכסף שישמש למימון אותה הזמנה גדולה?

בבואנו לבחון מקורות מימון אפשריים לעסק, נמצא כי מרחב האפשרויות מצומצם למדי; האפשרות האחת היא להשקיע בעסק מכספנו הפרטי. אפשרות זו היא אמנם הפשוטה ביותר (לא צריך לשכנע אף ועדת אשראי להלוות לעצמך כסף), אך עם זאת גם המסוכנת ביותר (מפני שהיא מעמיקה את מידת המחויבות האישית לעסק), בצד העובדה שבחלק לא מבוטל של המקרים, בעלי עסקים כבר יהיו מושקעים ככל שניתן, ולא יהיו להם מקורות נוספים להעמיד לטובת העסק.

האפשרות הטבעית ביותר היא אם כן נטילת הלוואה מהבנק, שהיא מסוכנת פחות מהשקעה פרטית (מפני שהבנק “משתתף” בסיכון), אולם כפי שיודע כל בעל עסק, גם הופכת אותו לצמית המשועבד לבנק ונתון לגחמותיו.

ואולם, קיימת פרקטיקה נוספת, שעל אף שהיא מיושמת מזה עשרות שנים באירופה ובארה”ב, איננה מוכרת למרבית העסקים בישראל – מכירת חוב לקוחות, המכונה פקטורינג (ובעברית: נכיסה, על אף שהמונח אינו שגור בפי אנשי המקצוע).

מה בין הלוואה לפקטורינג

הלוואה בנקאית סטנדרטית ניתנת בהתאם ליכולות הכלכליות של מבקש ההלוואה וצרכיו, כפי שאלו מנותחים על ידי הבנק. היקף ההלוואה, שיעור הריבית ופריסת ההחזרים משתנים בהתאם לתנאי השוק ולאיתנותו של מבקש ההלוואה. על פי רוב, ללקוח הפרטי הלוואה מהבנק היא אפשרות בטוחה באופן יחסי המהווה אפיק מימון העונה לדרישותיו; ואולם, לגבי עסקים המצב מעט שונה, כאשר אין ערובה כי הבנק יעמוד לרשותו בעל העסק במימון של סכומים גדולים בטווח מידי ובריבית הוגנת, ובמילים אחרות: הבנק רוצה להלוות לך כשאינך זקוק לכך, ומסרב כאשר אתה כן. הרצון הצודק להתנתק מההגמוניה הבנקאית ולצאת לעצמאות מביאה זרם גובר והולך של עסקים לפנות לפתרונות מימון מתקדמים המתאימים לצרכיהם הייחודיים. יתרונו הבולט של הפקטורינג הוא ביכולתו לספק מענה מידי וממוקד לבעיית תזרים המזומנים.

הגדרתה של עסקת פקטורינג היא מכירת חוב לקוחות ללא זכות חזרה לספק, למעט במקרים של סכסוך מסחרי. חברת פקטורינג רוכשת למעשה מהעסק חובות העומדים לזכותו, ובכך מקבלת גם את הסיכון לאי תשלום החובות לידיה. הפקטור (הגורם המממן) מעביר מקדמה הנעה בין 70-90% מערך החוב לעסק עם ביצוע העסקה, ובהגיע מועד התשלום מקבל אותו ישירות מהחייב. היה והחייב אינו עומד בתשלום החוב, יספוג הפקטור את ההפסד, בעוד העסק “התנקה” מן החשיפה לאותה עסקה. למצב זה יש חריג, והוא מתייחס למקרה של סכסוך מסחרי שנתגלע בין ספק לחייב; במצב בו חייב מסרב לשלם מטעמים שאינם חדלות פרעון, כי אם טענה כלשהי כלפי הספק והסחורה או השירותים שזה סיפק, עומדת לפקטור זכות חזרה לספק, והוא יהיה רשאי להיפרע ממנו.

לסיכום ביניים, ניתן לומר כי ההבדל המהותי בין הלוואה לפקטורינג היא שהגורם הממומן לא נדרש להחזיר כספים עם תום העסקה והוא מתנקה ממנה ביום הראשון, בעוד שהחזר הכספים מבוצע על ידי החייב לגורם שלישי.

חשוב לציין כי על אף הגמישות שמעניקה פרקטיקת הפקטורינג על פני אופציית המימון הבנקאי, גם בה נדרש העסק לעמוד בתנאי סף מסויימים לביצוע העסקה, כדוגמת מחזור, ותק וחייבים בטוחים ויציבים בעלי סיכון אשראי נמוך. עם זאת, שימוש באופציית עסקת פקטורינג תגדיל את יתרות המזומנים שלא כנגד אשראי בנקאי, ובכך תשפר את מצב המזומנים ביחס למצב ההתחייבויות הקיים (להבדיל מנטילת הלוואה), והכל במקביל לצמצום חוסר הודאות לגבי חובות הלקוחות.

כך תחליטו איזו שיטה עדיפה לכם

כדי לבחון האם עסקת פקטורינג כדאית יותר לעסק מהלוואה, ראשית יש לבחון ממה נובע הצורך בגיוס מקורות מימון, והאם צורך זה הינו קבוע או זמני. אם הצורך שלכם הוא קבוע בשל היקף ימי האשראי ללקוחות, ופעילות העסק שלכם היא רווחית ויציבה, פקטורינג היא השיטה בשבילכם. אם מה שדרוש לעסק הוא מימון זמני לבעיה נקודתית, יתכן כי פקטורינג איננו הפתרון המתאים.

לנוחיותכם, מצורפת טבלה לפישוט העניינים:

סוג המימון

פקטורינג

הלוואה

היקף המימון

בהתאם ליציבות הלקוחות

בהתאם ליציבות העסק

תקופת המימון

ללא מגבלת זמן (מסגרת קבועה)

עם מגבלת זמן ( מימון זמני)

החזר בסוף התקופה

לא

כן

הקטנת האובליגו הבנקאי

לא

כן

הקטנת סיכון לקוחות

כן

לא

שינוי בתזרים המזומנים

פתרון קבוע

פתרון זמני

לסיכום, לפקטורינג יתרונות רבים וברורים, אך הוא אינו מתאים לכל העסקים. עם זאת, בשנים האחרונות ניכר כי הפרקטיקה צוברת תאוצה והופכת פופולרית יותר ויותר. כעת עליכם לשאול את עצמכם מהי האפשרות המתאימה ביותר לצורכיכם. בטרם תקבלו כך החלטה לכאן או לכאן, אנו ממליצים להיוועץ במומחה פיננסי בעל מומחיות בתחום, שביכולתו לבחון את כלל הגורמים ולספק עצה מושכלת.