מדיניות שמירת פרטיות ואבטחת מידע

 1.  החברה מכבדת את הזכות של הגולש לפרטיות.
 2. הפרטים האישיים הנמסרים על ידי הגולש ייאגרו במאגרי המידע של החברה וייעשה בהם שימוש למתן השירות לגולש  באתר זה.   מערכת האתר שומרת בקפדנות על פרטיות המשתמשים.
 3. כפי שמובהר בתקנון השימוש באתר, הואיל ואף מערכת בעולם אינה מאובטחת באופן מוחלט, מומלץ להימנע מלשתף באמצעות האתר או הרשת מידע שחשיפתו עשויה לגרום לגולש נזק כלשהו.
 4. מובהר בזאת, כי בכל מקרה שבו תידרש החברה למסור מידע בהתאם לכל דין, תפעל החברה על-פי החוק ותמסור את המידע הנדרש.
 5. מערכת האתר רשאית לאסוף מידע הנוגע לשימוש ולדפוסי השימוש ברשת, ולהשתמש בו לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, לצורך פרסום ממוקד או לצרכים מסחריים אחרים.
 6. הגולש מסכים ונותן את רשותך לכך שמפעילי האתר ישתמשו בפרטים וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלך (לרבות באמצעות COOKIES)  לצורך שיפור השירות המוצע על ידי האתר ועל מנת ליידע אותך בדבר מוצרים ושירותים (המוצעים על ידי האתר ועל ידי צדדים שלישיים) העשויים לעניין אותך ולשגר אליך דברי פרסומת של מפרסמים. את המידע כאמור ואת דברי הפרסומת מפעילי האתר יהיו רשאים להביא לידיעתך באמצעות (א) משלוח לכתובת המגורים שלך; (ב) משלוח הודעות אלקטרוניות לכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסרת; (ג) הודעות מסרים קצרים, בין השאר לטלפון הסלולארי שלך (SMS); (ד) מערכות חיוג אוטומטיות להעברת פקסימיליה או מסר קולי מוקלט לטלפון הנייד שלך או הקווי. ידוע לי כי באתר עשויות לפעול תוכנות הצוברות מידע על פעילותי באתר ומנתחות אותה לצורך התאמה טובה יותר של השירות לצרכי, ואני מסכים/ה לכך. מבלי לגרוע מהאמור, ידוע לי כי באתר מתבצע שימוש בטכנולוגיות שונות לזיהוי ו/או אפיון שלי ובכלל זה שמירת קבצים המכילים מידע על אופן הגלישה שלי (Cookies) על גבי המחשב האישי שלי, ושימוש בכתובת ה – IP שלי, לרבות באמצעות Google Analytics, ואני מסכים/ה לשימוש בטכנולוגיה זו ובטכנולוגיות אחרות, כפי שיהיו מעת לעת, למטרות דומות, לרבות שימוש במידע שייאגר באמצעותן לצורך זיהוי ו/או אפיון שלי על-פיהן באתר ובאתרים אחרים ברשת. ניתן לבטל את השימוש בקבצי Cookies על ידי בחירת האפשרות המתאימה בהגדרות הדפדפן, אולם במקרה כזה ייתכן ולא כל המידע המופיע באתר יהיה זמין.
 7.  בשרתי האתר מצטבר באופן שגרתי מידע כללי על גולש/ים המבקרים באתר כגון – מספר המבקרים באתר, העמודים בהם הם מבקרים, מהיכן הגיעו המבקרים לאתר ומשך הזמן שארך הביקור באתר. יש להדגיש כי המידע הכללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי, דהיינו, באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך, ועל כן מידע זה אינו מוגדר כמידע אישי ורגיש.
 8. המידע הכללי / אנונימי שנאסף מהמבקרים באתר מיועד לצורך עיבודים סטטיסטיים ולמטרות שיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו.
 9.  הגנה וסודיות

על אף האמור לעיל, העולם המודרני והטכנולוגיה המתפתחת באופן מהיר מציבים, מעבר ליתרונות הגלומים בהתפתחות זו, גם לא מעט סכנות וסיכונים, בדגש על פרטיותו של האזרח והגנה על שלמות המידע אודותיו. החברה משקיעה מאמצים ומשאבים רבים בשמירה והגנה על פרטיות לקוחותיה, וזאת בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 תוך שימוש בטכנולוגיות אבטחה מקובלות.

בכל הקשור ללקוחות מערכת המסחר, אבטחת המידע נועדה , בין היתר , להבטיח זיהוי הלקוח המבקש לגשת לנתוניו האישיים , וכן להצפין את נתוני הלקוח המוצגים באתר והמועברים אליו, וזאת באמצעות שימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. לאור זאת, לפני קבלת שירותים הכרוכים בשימוש במערכת המסחר, יתבקש הלקוח לציין פרטי זיהוי אישיים, כתנאי לקבלת השירות.

ההתקשרות בין תוכנת דפדפן האינטרנט של הלקוח ובין השרת של החברה מתבצעת בצורה מוצפנת ומאובטחת, ומבצעת שימוש בשיטות הצפנה התואמות את המקובל בארץ ובעולם באתרי האינטרנט, ואשר מטרתם למנוע חשיפת המידע האישי, המועבר ברשת האינטרנט, בפני גורמים זרים, ובכך להגן על פרטיות הלקוח.

בחברה מתעדכנים באופן שוטף בהתפתחויות בעולם טכנולוגיות המידע ואבטחת המידע,  מתוך מגמה לספק ללקוחות את ההגנה הטובה ביותר האפשרית מפני שימוש שלא כדין במידע. עם זאת, ייתכנו סיכונים שונים במסגרת השימוש באתר, הכוללים בין היתר: וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, יישומי תוכנה, חדירה למאגרי מידע, התחזות, טעויות, גילוי ו/או שינוי מידע ע"י מי שאינו מורשה לכך והחברה ו/או מי מטעמה ו/או מי מנושאי המשרה בה לא יהיו אחראים לכל נזק או הפסד ו/או הוצאה העלולים להיגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר.

 1. שימוש בנתוני זיהוי וגישה למערכת המסחר.

קוד המשתמש וסיסמת הגישה לאתר ו/או אמצעי הזיהוי ו/או אמצעי האבטחה שיימסרו למשתמש לצורך כניסה למערכת המסחר וביצוע פעולות. והמשתמש במערכת המסחר, ("ספק" או "משקיע") מתחייב לשמור עליהם בסודיות ולא להעבירם לידיעתו או לשימושו של גורם כלשהו. כל אובדן או חשש לגניבה או איבוד של הקוד ו/או אמצעי הזיהוי והאבטחה מחייב דיווח מידי לחברה והחלפת אמצעי הזיהוי. הגולש בעצמו יהיה אחראי לכל נזק או אובדן שייגרם לגורם כלשהו בשל שימוש באמצעי זיהוי שנמסר לו – על ידי גורם שאינו מורשה להחזיקו או לעשות בו שימוש.

כללי יסוד לשימוש בסיסמה:

1.  שם המשתמש והסיסמה לאתר הינם אישיים וחסויים.

2.  יש להימנע מהצגת הסיסמה באופן גלוי.

3.  אין למסור את הסיסמה לאנשים אחרים, בין אם תוך כדי שיחה ובין אם דרך האינטרנט, גם אם הגורם מזדהה כנציג החברה.

4.  אין לשמור את הסיסמה בקובץ על גבי המחשב כדי למנוע את גניבת הקובץ על ידי "סוס טרויאני" או אמצעים זדוניים אחרים.

5.  יש לבחור סיסמת גישה קשה לניחוש, שאינה מילה מוכרת במילון ושאינה נמצאת בשימוש שלכם לצורך הזדהות מול אתרי אינטרנט אחרים.

6. אנו ממליצים להחליפה באופן יזום כדי להגביר את הביטחון בשימוש בה.

 1. המלצות לגלישה מאובטחת יותר.
  1. ככלל, מומלץ לעשות שימוש באתר ובמיוחד במערכת המסחר אך ורק ממחשב קבוע שהוא חלק מרשת המחשבים של "הספק" או "המשקיע".
  2. להימנע מגלישה לאתר ממחשב ציבורי כגון אינטרנט-קפה, בתי מלון , נקודות אלחוטיות (פתוחות / מאובטחות) במקומות ציבוריים ומחשבים משותפים אחרים.
  3.  יש להקליד את כתובת אתר החברה ולהימנע מכניסה לאתר ע"י לחיצה על קישורים (לינקים) או דרך הודעות דואר אלקטרוני העלולות להוות מקור לתרמיות נפוצות הנקראות פישינג – (Phishing).
  4.  אין לשלוח פרטים רגישים (כגון: כגון סיסמה), בדוא"ל או באתרי אינטרנט, לרבות למישהו שהציג עצמו כנציג החברה.
  5.  לוודא התקנה של תוכנת אנטי וירוס במחשב ו / או במכשיר הנייד , המתעדכנת באופן קבוע על האיומים החדשים.
  6.  שימוש בתוכנות נוספות, כגון – FireWall , Anti Spyware , המונעות כניסה, או לכל הפחות מתריעות על חשש מתוכנות "רוגלה" שונות, העלולות לאסוף מידע על המחשב ממנו מתבצעת גישה לאתר.
  7.  שמירת הקבצים במחשב בתיקייה נפרדת , המוגנת באמצעות תוכנת הצפנה או לחלופין קביעת סיסמא המגינה על כל קובץ מפני פתיחה ע"י מי שאינו מורשה.
 1. פנייה להחברה

 ככל שקיימים פרטים או נתונים שגויים אודותיך באתר, ו/או ידוע לך על מקרה של פגיעה בפרטיות של אדם ו/או אם הנך מעוניין להסיר את שמך מרשימות התפוצה של החברה, הנך מוזמן ליצור עמנו קשר ב- 03-6321855

במידה ומתעורר החשד כי בוצעה פעולה בלתי חוקית או ניסיון כלשהו לבצע פעולה כלשהיא  העלולה להוות פגיעה בפרטיות או במנגנון ההזדהות כפי שתואר לעיל נודה על עדכוננו בדבר.

כללי

 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. עדכונים כאלה יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב במועד פרסומם. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של אתר זה או ממדיניות זו, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר זה.

אנו מודים לך על תשומת לבך והבנתך.